Trang Vàng Việt Nam: Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp

Trang Vàng Việt Nam: Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp

Những Trang Vàng Việt Nam Trực Tuyến hiện đang cung cấp thông tin của hơn 1391 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp trên tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc từ thành phố hồ chí minh, hà nội, đà nẵng,….Doanh nghiệp trên trang vàng luôn được xác minh và cập nhật chính xác đầy đủ, các nhà cung cấp uy tín và tốt nhất. Chi tiết về ngành Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp như sau:

Ngành nghề: Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp

Nhóm sản phẩm:
Hóa Chất Công Nghiệp
Hóa Chất Nông Nghiệp
Hóa Chất Xử Lý Nước – Nước Thải
Hóa Chất Ngành Nhựa, Cao Su
Hóa Chất Cơ Bản
Hóa Chất Ngành Sơn
Hóa Chất Xây Dựng
Hóa Chất Môi Trường
Hóa Chất Thực Phẩm
Hóa Chất Ngành In
Hoá chất Y tế
Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm
Hóa Chất Ngành Keo
Hóa Chất Xi Mạ
Hóa Chất Ngành Dệt, Nhuộm
Hóa Chất Dược Phẩm
Hóa Chất Tẩy Rửa
Hóa Chất Sản Xuất Giấy
Ngành xem thêm:
Sơn – Nhà Sản Xuất & Cung Cấp
Hóa Mỹ Phẩm – Sản Xuất & Phân Phối
Keo & Chất Dính
Hóa Chất – Máy Móc & Thiết Bị
Xà Bông, Bột Giặt & Chất Tẩy
Nhuộm – Thuốc Nhuộm
Cồn – Các Loại
Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm
Sản phẩm và dịch vụ của ngành:
Acesulfme
Acetic Acid
Acetone
Acid Acetic (CH3COOH)
Acid Chlohydric (HCl) 32%
Acid Nitric (HNO3) 68%
Acid Phosphoric (H3PO4) 85%
Acid Stearic
Acid Sulfuric
Acrylami natri acrylat copolime
Axid Acetid
Axit Clohidric HCl 30%
Axit Nitric
Axit photphoric thuc pham
Axit stearic cho nhua PVC
Axit Sunfuric
Borac
BOS
Bot CaCO3 dung trong thuc an gia suc
Bot CaCO3 tam acid beo
Bot CaCO3 tam axit beo
Bot Carbonate Calcium (CaCO3)
Bot Da (CaCO3)
Bot mau huu co tong hop
Bot mau trang R103
Bot mau trang R104
Bot mau trang R105
Bot mau trang R350
Bot mau trang R900
Bot mau trang R902
Bot mau trang R931
Bot mau trang R960
Bot mau trang Ti-Pure 706
Bot mau trang TS6200
Bot mau
Bot nang CaCO3
Bot nhe CaCO3
Bot o xit kem
Bot voi Ca(OH)2 dung de thuoc da
Bot voi Ca(OH)2 dung de xu ly moi truong
Bot voi CaO dung trong xay dung trang tri
Bot voi CaO dung trong xu ly moi truong
Bot voi CaO san xuat phan bon
Butyl Acetate
Butyl cellosovle (BCS)
Butyl cellosovle (BCS)
Calcium Chloride (CaCl)2
Calcium Hypoclorite (Ca(OCl)2 65%
cao su silicone
Causatic Soda Plake
CBS 3840
CBS 4042
Chat ket dinh da nang
Chat Bao Luu
Chat boi tron cho nhua PVC
Chat boi tron PE
Chat cach ly ban thanh pham
Chat cang hoa
Chat chong dinh de giay
Chat chong dinh FRP
Chat chong dinh H.R
Chat chong dinh I.S.F (PU tu tao da)
Chat chong dinh I.W.F
Chat chong dinh khuon MG-WAX No.8
Chat chong gi
Chat chong nhau
Chat Chong Tham
Chat Day
Chat gia cuong cho nhua PVC
Chat giam trong
Chat hoa deo
Chat hoat dong be mat cho nganh nong nghiep, dau khi
Chat keo tu anion
Chat keo tu cation
Chat keo tu non-inoic
Chat keo tu PAM
Chat khang bot
Chat khu bot
Chat khu cau va tay rua
Chat khu mau nuoc thai cong nghiep
Chat kiem soat bun
Chat kiem soat vi sinh
Chat lam mem vai
Chat nhu hoa Lecithin
Chat on dinh nhiet cho nhua PVC
Chat on dinh nhiet
Chat pha bot
Chat Phan Huy
Chat phu gia cho cao su
Chat phu gia cho nhua PVC
Chat tach khuon nhua – cao su
Chat Tang Ben
Chat Tang Bong
Chat tang dinh cao su va vai manh
Chat tang trang
Chat Tang Trang
Chat tao ket tua kim loai nang
Chat tao lien ket ngang
Chat tay dau mo cho kim loai
Chat tay dau mo cho nhua
Chat tay ho
Chat tay rua chuyen dung
Chat tay rua cong nghiep
Chat tay rua nhua PET
Chat tay rua Super Cleaner FK
Chat tro gia cong cho cao su
Chat tro gia cong cho nhua PVC
Chat tro gia cong
Chat Tro Lang
Chat tro phan tan bot giay
Chat tro va dap
Chat truong no cho nhua, cao su
Chat Tuang Trang
Chat uc che acid
Chat uc che an mon o he thong ngung hoi
Chat uc che axit
Chat xu ly dau Diesel
Chat xu ly dau mo boi tron (OILTAC)
Chat xu ly gi set
Chat xuc tac dau dot dong co
Chat xuc tien, phong lao cho cao su
Chung vi sinh dung trong nong nghiep
Chung vi sinh dung trong nuoi trong thuy san
Chung vi sinh dung trong xu ly ao ho
Chung vi sinh dung trong xu ly nuoc
Clorin
Con Va Cac San Pham Lien Quan
Copper sulfate
Core chiu luc composite
Cung Cap Cac Loai Phu Gia Trong Nganh Nhua
Cung cap hoa chat cho nganh thuc pham
Cung cap hoa chat thi nghiem
Cyclo Hexanone (CYC)
Da nhan tao cho trang tri noi that
Dau Silicones boi tron chi may
Dau Suc Bec Xang, Dau
Dau Suc Ket Nuoc
Dau Suc May
Deu mau phan tan
Dextrose Mono
Dimethyl Formamide (DMF)
Dung dich NaOH 30%
Dung dich NaOH 40%
Dung moi Acetone
Dung moi BAC
Dung moi BCS
Dung moi Butyl Acetate
Dung moi Butyl Cellosolve
Dung moi Cellosolve Acetate
Dung moi co ban ACETONE, METHANOL, TOLUEN, XYLEN, IPA, PMA
Dung moi co ban BUTYL ACETATE
Dung moi cong nghiep Acetone
Dung moi cong nghiep Butyl acetate
Dung moi cong nghiep Butyl cellosolve
Dung moi cong nghiep con Ethanol
Dung moi cong nghiep Cyclo hexanol
Dung moi cong nghiep IPA
Dung moi cong nghiep MEK
Dung moi cong nghiep Methanol
Dung moi cong nghiep N-hexane
Dung moi cong nghiep Toluen
Dung moi cong nghiep Xylene
Dung moi cong nghiep
Dung moi Cyclohexanone
Dung moi Di-Acetone Alcohol
Dung moi Di-Acetone
Dung moi Di-Propylene Glycol (DPG)
Dung moi ETHANOL (Con)TULUENE, IPA, METHANOL, XYLENE, MEK, EA,BUTYL AXETAL ,ACETONE
Dung moi Ethyl Acetate
Dung moi Iso-Butanol
Dung moi Iso-Propyl Alcohol (IPA)
Dung moi MC
Dung moi Methyl Acetate (ME)
Dung moi Methyl Ethyl Ketone (MEK)
Dung moi Mono-propylene Glycol (PG)
Dung moi n-Butanol
Dung moi n-Hexane
Dung moi Secondary Butyl Acetate
Dung moi thi nghiem
Dung moi Topsol
Dung moi, hoa chat cong nghiep
Enzyme ru ho
Epoxy CTE 225
Epoxy CTE 260
Epoxy CTE 265
Epoxy CTE106L
Epoxy E-880
Epoxy PU201A
Ferrous Sulphate Hetpahydrate ( FeSO4 7H2O)
Gelatine
Giay dau xay dung
Glycolic Axit
Glypure
Hat Calcium Carbonat Compound (HUPET) dung de ep cac thiet bi nganh nhua
Hat Calcium Carbonat Compound (HUPET) dung trong linh vuc keo soi, thoi tui xop, chai, hu nhua, HD, PP, PE
Hat nhua va mang nhua FEP
Hat nhua va mang nhua PFA
Hat nhua va mang nhua Teflon PTFE
Hat trang mang PP, PE dung trong vinh vuc trang bao PP, PE va bao bi giay cac loai
He thong 3DTRASAR quan ly va dieu khien tu dong
He thong do tim vi khuan
Hetpahydrate (FeSO4.7H2O)
Hoa chat 3DT104
Hoa chat bao ve cong nghiep
Hoa chat bao ve lo hoi
Hoa chat Basf
Hoa chat cao su
Hoa chat chat ket dinh
Hoa chat che bien go
Hoa chat che bien thuy hai san
Hoa chat cho cong nghiep thuc pham
Hoa chat cho muc in
Hoa chat cho son
Hoa chat chong an mon Nalco
Hoa chat chong an mon oxit
Hoa chat chong an mon trong he thong lo hoi cong nghiep
Hoa chat chong an mon
Hoa chat chong cau can Nalco
Hoa chat chong cau can
Hoa chat chong dong can trong he thong hoi cong nghiep
Hoa chat chong ha bam
Hoa chat chong tao bot cho he thong lo hoi cong nghiep
Hoa chat chong tham
Hoa chat chuan thuoc tru sau
Hoa chat chuyen nganh
Hoa chat co ban CUSO4, FESO4, NAOH 32%, 45%, 99%, HCL, JAVEL ( NAOCL), PAC
Hoa chat co ban
Hoa chat co khi
Hoa chat cong nghiep cho nganh son
Hoa chat cong nghiep
Hoa chat Copolymer
Hoa chat CuSO4
Hoa chat danh bong lac, dien hoa
Hoa chat danh cho nganh xay dung
Hoa chat dau khi
Hoa chat deo cho nhua PVC
Hoa chat det nhuom H2O2
Hoa chat det nhuom NA2CO3
Hoa chat det nhuom NA2SO4
Hoa chat det nhuom
Hoa chat diet con trung
Hoa Chat Diet Khuan Trong Thuy Hai San
Hoa chat dung cho go
Hoa chat dung cho gom su
Hoa chat dung cho muc in
Hoa chat dung cho nganh cao su
Hoa chat dung cho nganh det may
Hoa chat dung cho nganh nhua
Hoa chat dung cho nganh son
Hoa chat dung cho nganh thuc pham
Hoa chat dung moi
Hoa chat dung trong noi hoi
Hoa chat dung trong thuc an gia suc
Hoa chat dung trong thuc pham
Hoa chat dung trong thuy tinh va gach men
Hoa chat duoc pham
Hoa chat H2SO4
Hoa chat hang hai NALFEET
Hoa chat highpolymer
Hoa chat ho boi
Hoa chat Hydrogen peroxide
Hoa chat khu trung & san xuat chat tay rua
Hoa chat kiem soat cau can
Hoa chat kiem soat vi sinh cho thap giai nhiet Nalco
Hoa chat KOH
Hoa chat lam sach be mat Vertrel
Hoa chat lam sach sinh han gio, bo loc
Hoa chat lo hoi
Hoa chat my pham
Hoa chat Nalco 19PULV
Hoa chat Nalco 22310
Hoa chat Nalco 3DT122
Hoa chat Nalco 3DT288
Hoa chat Nalco 90001
Hoa chat Nalco ST40
Hoa chat NaOH
Hoa chat nganh son dau
Hoa chat nganh det & nhuom
Hoa chat nganh det
Hoa chat nganh dien tu
Hoa chat nganh duong
Hoa Chat Nganh Giay
Hoa chat nganh gom su
Hoa chat nganh hoa my pham
Hoa chat nganh muc in
Hoa chat nganh san xuat chi may
Hoa chat nganh son go 2K
Hoa chat nganh son go AC
Hoa chat nganh son go NC
Hoa chat nganh son go PU
Hoa chat nganh thuy san
Hoa chat NH4Cl
Hoa chat nhua PVC
Hoa chat nhuom mau
Hoa chat Nitric acid
Hoa chat noi hoi – thap giai nhiet
Hoa chat nuoi trong
Hoa chat Penetron
Hoa chat phan bon
Hoa chat phu gia nganh thuc pham
Hoa chat phuc vu ve sinh cong nghiep
Hoa chat POLY ALLUMINIUM CHLORIDE
Hoa chat Pure Acrylic
Hoa chat Radcon 7
Hoa chat Radiolite 700
Hoa chat rua mang
Hoa chat san xuat cao su
Hoa chat san xuat gach men
Hoa chat san xuat thuc an gia suc, thuy san
Hoa chat san xuat thuy tinh
Hoa chat Sika
Hoa chat Silicones
Hoa chat sinh hoc
Hoa chat so che mu cao su
Hoa chat Soda ash light
Hoa chat Sodium Hydrosulfite
Hoa chat Sodium Metabisulfate
Hoa chat Styrene Acrylic
Hoa chat su dung cho nganh co khi
Hoa chat tach dau Nalco
Hoa chat tach dau
Hoa chat tach son trong xu ly nuoc thai Nalco
Hoa Chat Tang Trong Cho Ca
Hoa chat tay dau mo
Hoa chat tay muoi than
Hoa Chat Tay Rong Reu
Hoa chat tay rua cau can
Hoa chat tay rua dong co mo to dien
Hoa chat tay rua sinh han gio
Hoa chat tay rua
Hoa chat thi nghiem
Hoa chat thu dong
Hoa chat thuc pham
Hoa chat thuy tinh gom su
Hoa chat tinh khiet nhap khau
Hoa chat tinh khiet san xuat tai Viet Nam
Hoa chat tinh khiet
Hoa chat TITAN DIOXIT R706, R902, KA100, A101
Hoa chat tru moi
Hoa Chat Va Bot Nganh Gom Su
Hoa chat vi sinh
Hoa chat Vilnyl Acetate
Hoa chat Vinyl Acetate Homopolymer
Hoa chat vo co
Hoa chat Waterstop RX 101
Hoa chat xi ma
Hoa chat xu ly be mat go
Hoa chat xu ly be mat kim loai H2SO4
Hoa chat xu ly be mat kim loai HCL
Hoa chat xu ly be mat kim loai HNO3
Hoa chat xu ly be mat kim loai NAOH vay
Hoa chat xu ly be mat kim loai NH4CL
Hoa chat xu ly be mat kim loai NISO4
Hoa chat xu ly be mat kim loai
Hoa chat xu ly be mat ton ma kem, ton ma mau
Hoa chat xu ly cho chiller
Hoa chat xu ly cho noi hoi
Hoa chat xu ly cho pha cau
Hoa chat xu ly cho tay rua duong ong
Hoa chat xu ly cho thap giai nhiet
Hoa chat xu ly dau loang
Hoa chat xu ly dau tran
Hoa chat xu ly lo hoi
Hoa chat xu ly nuoc noi hoi
Hoa chat xu ly, bao quan go cao su xuat khau
Hoa chat ZnCl2
Hoa chat ZnO
Hoa Chat
Hoa My Pham
Hop chat chong dinh khuon dang nuoc FK-5
Hop chat danh bong khuon cong nang cao FK-1
Hop chat danh bong khuon Light buff FK-3
Hop chat danh bong khuon Medium Cut FK-2
Hop chat dien day khuon Mold sealer FK-4
Hydro Peoxyt
Hydrogen Peroxide (H2O2) 50%
Hyrogen Peroxy
In Vai Hoa
Iso Butanol
Iso Phorone
Iso propyl alchohol (IPA)
Kem sulfate ky thuat
Keo PVAC
Krytox
Latex Polymers
Mang quan hang
Margarine
MCC – Avicel
MCP-Mono Calcium Phosphate
Men Ruou
Methanol
Methyl Ethyl Kentone (MEK)
Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
Mono-Ethylene Glycol
N – Butanol
Natri cacbonat
Natri Clorua
Natri hydroxyt 96%
Natri hydroxyt 98%
Natri hydroxyt 99%
Natri hypoclorit NaOCl
Natri Metabisunfit
Natri photphat 98%
Natri Thiosunfat ky thuat
Natri thyo sunfat
Nhom sunfat
Nhu cam quang
Nhua duong xa
Nhua ky thuat Crastin PBT
Nhua ky thuat Delrin POM
Nhua ky thuat DuPont TM ETPV
Nhua ky thuat Elvamide PA
Nhua ky thuat Hytrel TPC-ET
Nhua ky thuat Minlon PA
Nhua ky thuat Rynite PET
Nhua ky thuat Thermx PCT
Nhua ky thuat Zenite LCP
Nhua ky thuat Zytel HTN
Nhua ky thuat Zytel PA
Nuoc Mat May GALOLORE
Nuoc Mat May NUSO
Nuoc Mat May Ultimate Speed
Oxit kem, Oxit sat, than den
Oxit titan cho nhua PVC
Phen ( Al2(SO4)3.18H20 )
Phen nhom
Phim Dan Kinh Giam Nong, Giam Choi
Phosphate hoa be mat kim loai
Phot Pho Vang
Phu gia chat ket dinh
Phu gia HCA
Phu gia nganh dau khi
Phu gia nganh nhua
Phu gia silicone dung cho varnish go, son
Phu gia Stearate
Phu gia va chat tay rua nganh ma
Phu Gia Xay Dung
Phu gia xi ma
PM Solvent
Poly Aluminium Chloride (PAC)
Polyme
Polymers cong nghiep DPO
Polymers cong nghiep Elvaloy
Polymers cong nghiep Elvanol
Polymers cong nghiep Elvax
Polymers cong nghiep Fusabond
Polymers cong nghiep Nano Surlyn
Polymers cong nghiep Surlyn
Polymers cong nghiep Vamax
Polyurea chong mai mon cho gieng dau
Polyurea chong mai mon cho kho lanh
Polyurea chong tham
Polyurethane foam
PU CTU 100A/100B
PU CTU-100
PU RF-501
San Pham Giay
Sap chong Ozon cho cao su
Sat III Clorua
Silicon CTS-209
Silicon PVC-61
Silicon RTV-1856
Silicon RTV-626
Silicon RTV-693
Silicon RTV-828
Silicon RTV-898
Silicon RTV=928
Silicon SA-3353A
Silicon tach khuon
Silicone chong tham SK, WSK, SO, WO cho gom, gach, be tong
Silicone dau, nhu
Silicone Rubber RTV-2
Sodium Hydrosulphite
Sodium Hydroxyde (NaOH) 32% – 45% – 50% – 99%
Sodium Hypoclorite (NaOCl) 10%
Soi Cellulose cho nganh son, bot tret, vua, be tong
Son sua chua o to
Son tren nen nhua
Son Va Xi Ma
Suc Bec Xang, Dau
Sunfat nhom
Tay Nhuom
Test nhanh an toan thuc pham
Thiet bi nganh det
Thiet bi thi nghiem hoa chat
Tinh Bot San
Tinh Bot
Toluene
Tui vo trung
Vai may quan ao chong dan
Vat lieu cach dien
Vinyl Ester chiu hoa chat
Vinyl Ester chiu lua
Vinyl Ester chiu nhiet
Vinyl Ester lop lot cho be tong
Vinyl Ester lop lot cho kim loai
Xang sinh hoc
Xuat nhap khau hat mau, bot mau
Xut kho NaOH
Xylene
Zonyl

This entry was posted in Phân Loại Ngành Nghề. Bookmark the permalink.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s