Trang Vàng Việt Nam: Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp

Trang Vàng Việt Nam: Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp

Những Trang Vàng Việt Nam Trực Tuyến hiện đang cung cấp thông tin của hơn 1391 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp trên tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc từ thành phố hồ chí minh, hà nội, đà nẵng,….Doanh nghiệp trên trang vàng luôn được xác minh và cập nhật chính xác đầy đủ, các nhà cung cấp uy tín và tốt nhất. Chi tiết về ngành Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp như sau:

Ngành nghề: Hóa Chất – Sản Xuất & Cung Cấp

Nhóm sản phẩm:
– Hóa Chất Công Nghiệp
– Hóa Chất Nông Nghiệp
– Hóa Chất Xử Lý Nước – Nước Thải
– Hóa Chất Ngành Nhựa, Cao Su
– Hóa Chất Cơ Bản
– Hóa Chất Ngành Sơn
– Hóa Chất Xây Dựng
– Hóa Chất Môi Trường
– Hóa Chất Thực Phẩm
– Hóa Chất Ngành In
– Hoá chất Y tế
– Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm
– Hóa Chất Ngành Keo
– Hóa Chất Xi Mạ
– Hóa Chất Ngành Dệt, Nhuộm
– Hóa Chất Dược Phẩm
– Hóa Chất Tẩy Rửa
– Hóa Chất Sản Xuất Giấy
Ngành xem thêm:
– Sơn – Nhà Sản Xuất & Cung Cấp
– Hóa Mỹ Phẩm – Sản Xuất & Phân Phối
– Keo & Chất Dính
– Hóa Chất – Máy Móc & Thiết Bị
– Xà Bông, Bột Giặt & Chất Tẩy
– Nhuộm – Thuốc Nhuộm
– Cồn – Các Loại
– Hóa Chất Phòng Thí Nghiệm
Sản phẩm và dịch vụ của ngành:
– Acesulfme
– Acetic Acid
– Acetone
– Acid Acetic (CH3COOH)
– Acid Chlohydric (HCl) 32%
– Acid Nitric (HNO3) 68%
– Acid Phosphoric (H3PO4) 85%
– Acid Stearic
– Acid Sulfuric
– Acrylami natri acrylat copolime
– Axid Acetid
– Axit Clohidric HCl 30%
– Axit Nitric
– Axit photphoric thuc pham
– Axit stearic cho nhua PVC
– Axit Sunfuric
– Borac
– BOS
– Bot CaCO3 dung trong thuc an gia suc
– Bot CaCO3 tam acid beo
– Bot CaCO3 tam axit beo
– Bot Carbonate Calcium (CaCO3)
– Bot Da (CaCO3)
– Bot mau huu co tong hop
– Bot mau trang R103
– Bot mau trang R104
– Bot mau trang R105
– Bot mau trang R350
– Bot mau trang R900
– Bot mau trang R902
– Bot mau trang R931
– Bot mau trang R960
– Bot mau trang Ti-Pure 706
– Bot mau trang TS6200
– Bot mau
– Bot nang CaCO3
– Bot nhe CaCO3
– Bot o xit kem
– Bot voi Ca(OH)2 dung de thuoc da
– Bot voi Ca(OH)2 dung de xu ly moi truong
– Bot voi CaO dung trong xay dung trang tri
– Bot voi CaO dung trong xu ly moi truong
– Bot voi CaO san xuat phan bon
– Butyl Acetate
– Butyl cellosovle (BCS)
– Butyl cellosovle (BCS)
– Calcium Chloride (CaCl)2
– Calcium Hypoclorite (Ca(OCl)2 65%
– cao su silicone
– Causatic Soda Plake
– CBS 3840
– CBS 4042
– Chat ket dinh da nang
– Chat Bao Luu
– Chat boi tron cho nhua PVC
– Chat boi tron PE
– Chat cach ly ban thanh pham
– Chat cang hoa
– Chat chong dinh de giay
– Chat chong dinh FRP
– Chat chong dinh H.R
– Chat chong dinh I.S.F (PU tu tao da)
– Chat chong dinh I.W.F
– Chat chong dinh khuon MG-WAX No.8
– Chat chong gi
– Chat chong nhau
– Chat Chong Tham
– Chat Day
– Chat gia cuong cho nhua PVC
– Chat giam trong
– Chat hoa deo
– Chat hoat dong be mat cho nganh nong nghiep, dau khi
– Chat keo tu anion
– Chat keo tu cation
– Chat keo tu non-inoic
– Chat keo tu PAM
– Chat khang bot
– Chat khu bot
– Chat khu cau va tay rua
– Chat khu mau nuoc thai cong nghiep
– Chat kiem soat bun
– Chat kiem soat vi sinh
– Chat lam mem vai
– Chat nhu hoa Lecithin
– Chat on dinh nhiet cho nhua PVC
– Chat on dinh nhiet
– Chat pha bot
– Chat Phan Huy
– Chat phu gia cho cao su
– Chat phu gia cho nhua PVC
– Chat tach khuon nhua – cao su
– Chat Tang Ben
– Chat Tang Bong
– Chat tang dinh cao su va vai manh
– Chat tang trang
– Chat Tang Trang
– Chat tao ket tua kim loai nang
– Chat tao lien ket ngang
– Chat tay dau mo cho kim loai
– Chat tay dau mo cho nhua
– Chat tay ho
– Chat tay rua chuyen dung
– Chat tay rua cong nghiep
– Chat tay rua nhua PET
– Chat tay rua Super Cleaner FK
– Chat tro gia cong cho cao su
– Chat tro gia cong cho nhua PVC
– Chat tro gia cong
– Chat Tro Lang
– Chat tro phan tan bot giay
– Chat tro va dap
– Chat truong no cho nhua, cao su
– Chat Tuang Trang
– Chat uc che acid
– Chat uc che an mon o he thong ngung hoi
– Chat uc che axit
– Chat xu ly dau Diesel
– Chat xu ly dau mo boi tron (OILTAC)
– Chat xu ly gi set
– Chat xuc tac dau dot dong co
– Chat xuc tien, phong lao cho cao su
– Chung vi sinh dung trong nong nghiep
– Chung vi sinh dung trong nuoi trong thuy san
– Chung vi sinh dung trong xu ly ao ho
– Chung vi sinh dung trong xu ly nuoc
– Clorin
– Con Va Cac San Pham Lien Quan
– Copper sulfate
– Core chiu luc composite
– Cung Cap Cac Loai Phu Gia Trong Nganh Nhua
– Cung cap hoa chat cho nganh thuc pham
– Cung cap hoa chat thi nghiem
– Cyclo Hexanone (CYC)
– Da nhan tao cho trang tri noi that
– Dau Silicones boi tron chi may
– Dau Suc Bec Xang, Dau
– Dau Suc Ket Nuoc
– Dau Suc May
– Deu mau phan tan
– Dextrose Mono
– Dimethyl Formamide (DMF)
– Dung dich NaOH 30%
– Dung dich NaOH 40%
– Dung moi Acetone
– Dung moi BAC
– Dung moi BCS
– Dung moi Butyl Acetate
– Dung moi Butyl Cellosolve
– Dung moi Cellosolve Acetate
– Dung moi co ban ACETONE, METHANOL, TOLUEN, XYLEN, IPA, PMA
– Dung moi co ban BUTYL ACETATE
– Dung moi cong nghiep Acetone
– Dung moi cong nghiep Butyl acetate
– Dung moi cong nghiep Butyl cellosolve
– Dung moi cong nghiep con Ethanol
– Dung moi cong nghiep Cyclo hexanol
– Dung moi cong nghiep IPA
– Dung moi cong nghiep MEK
– Dung moi cong nghiep Methanol
– Dung moi cong nghiep N-hexane
– Dung moi cong nghiep Toluen
– Dung moi cong nghiep Xylene
– Dung moi cong nghiep
– Dung moi Cyclohexanone
– Dung moi Di-Acetone Alcohol
– Dung moi Di-Acetone
– Dung moi Di-Propylene Glycol (DPG)
– Dung moi ETHANOL (Con)TULUENE, IPA, METHANOL, XYLENE, MEK, EA,BUTYL AXETAL ,ACETONE
– Dung moi Ethyl Acetate
– Dung moi Iso-Butanol
– Dung moi Iso-Propyl Alcohol (IPA)
– Dung moi MC
– Dung moi Methyl Acetate (ME)
– Dung moi Methyl Ethyl Ketone (MEK)
– Dung moi Mono-propylene Glycol (PG)
– Dung moi n-Butanol
– Dung moi n-Hexane
– Dung moi Secondary Butyl Acetate
– Dung moi thi nghiem
– Dung moi Topsol
– Dung moi, hoa chat cong nghiep
– Enzyme ru ho
– Epoxy CTE 225
– Epoxy CTE 260
– Epoxy CTE 265
– Epoxy CTE106L
– Epoxy E-880
– Epoxy PU201A
– Ferrous Sulphate Hetpahydrate ( FeSO4 7H2O)
– Gelatine
– Giay dau xay dung
– Glycolic Axit
– Glypure
– Hat Calcium Carbonat Compound (HUPET) dung de ep cac thiet bi nganh nhua
– Hat Calcium Carbonat Compound (HUPET) dung trong linh vuc keo soi, thoi tui xop, chai, hu nhua, HD, PP, PE
– Hat nhua va mang nhua FEP
– Hat nhua va mang nhua PFA
– Hat nhua va mang nhua Teflon PTFE
– Hat trang mang PP, PE dung trong vinh vuc trang bao PP, PE va bao bi giay cac loai
– He thong 3DTRASAR quan ly va dieu khien tu dong
– He thong do tim vi khuan
– Hetpahydrate (FeSO4.7H2O)
– Hoa chat 3DT104
– Hoa chat bao ve cong nghiep
– Hoa chat bao ve lo hoi
– Hoa chat Basf
– Hoa chat cao su
– Hoa chat chat ket dinh
– Hoa chat che bien go
– Hoa chat che bien thuy hai san
– Hoa chat cho cong nghiep thuc pham
– Hoa chat cho muc in
– Hoa chat cho son
– Hoa chat chong an mon Nalco
– Hoa chat chong an mon oxit
– Hoa chat chong an mon trong he thong lo hoi cong nghiep
– Hoa chat chong an mon
– Hoa chat chong cau can Nalco
– Hoa chat chong cau can
– Hoa chat chong dong can trong he thong hoi cong nghiep
– Hoa chat chong ha bam
– Hoa chat chong tao bot cho he thong lo hoi cong nghiep
– Hoa chat chong tham
– Hoa chat chuan thuoc tru sau
– Hoa chat chuyen nganh
– Hoa chat co ban CUSO4, FESO4, NAOH 32%, 45%, 99%, HCL, JAVEL ( NAOCL), PAC
– Hoa chat co ban
– Hoa chat co khi
– Hoa chat cong nghiep cho nganh son
– Hoa chat cong nghiep
– Hoa chat Copolymer
– Hoa chat CuSO4
– Hoa chat danh bong lac, dien hoa
– Hoa chat danh cho nganh xay dung
– Hoa chat dau khi
– Hoa chat deo cho nhua PVC
– Hoa chat det nhuom H2O2
– Hoa chat det nhuom NA2CO3
– Hoa chat det nhuom NA2SO4
– Hoa chat det nhuom
– Hoa chat diet con trung
– Hoa Chat Diet Khuan Trong Thuy Hai San
– Hoa chat dung cho go
– Hoa chat dung cho gom su
– Hoa chat dung cho muc in
– Hoa chat dung cho nganh cao su
– Hoa chat dung cho nganh det may
– Hoa chat dung cho nganh nhua
– Hoa chat dung cho nganh son
– Hoa chat dung cho nganh thuc pham
– Hoa chat dung moi
– Hoa chat dung trong noi hoi
– Hoa chat dung trong thuc an gia suc
– Hoa chat dung trong thuc pham
– Hoa chat dung trong thuy tinh va gach men
– Hoa chat duoc pham
– Hoa chat H2SO4
– Hoa chat hang hai NALFEET
– Hoa chat highpolymer
– Hoa chat ho boi
– Hoa chat Hydrogen peroxide
– Hoa chat khu trung & san xuat chat tay rua
– Hoa chat kiem soat cau can
– Hoa chat kiem soat vi sinh cho thap giai nhiet Nalco
– Hoa chat KOH
– Hoa chat lam sach be mat Vertrel
– Hoa chat lam sach sinh han gio, bo loc
– Hoa chat lo hoi
– Hoa chat my pham
– Hoa chat Nalco 19PULV
– Hoa chat Nalco 22310
– Hoa chat Nalco 3DT122
– Hoa chat Nalco 3DT288
– Hoa chat Nalco 90001
– Hoa chat Nalco ST40
– Hoa chat NaOH
– Hoa chat nganh son dau
– Hoa chat nganh det & nhuom
– Hoa chat nganh det
– Hoa chat nganh dien tu
– Hoa chat nganh duong
– Hoa Chat Nganh Giay
– Hoa chat nganh gom su
– Hoa chat nganh hoa my pham
– Hoa chat nganh muc in
– Hoa chat nganh san xuat chi may
– Hoa chat nganh son go 2K
– Hoa chat nganh son go AC
– Hoa chat nganh son go NC
– Hoa chat nganh son go PU
– Hoa chat nganh thuy san
– Hoa chat NH4Cl
– Hoa chat nhua PVC
– Hoa chat nhuom mau
– Hoa chat Nitric acid
– Hoa chat noi hoi – thap giai nhiet
– Hoa chat nuoi trong
– Hoa chat Penetron
– Hoa chat phan bon
– Hoa chat phu gia nganh thuc pham
– Hoa chat phuc vu ve sinh cong nghiep
– Hoa chat POLY ALLUMINIUM CHLORIDE
– Hoa chat Pure Acrylic
– Hoa chat Radcon 7
– Hoa chat Radiolite 700
– Hoa chat rua mang
– Hoa chat san xuat cao su
– Hoa chat san xuat gach men
– Hoa chat san xuat thuc an gia suc, thuy san
– Hoa chat san xuat thuy tinh
– Hoa chat Sika
– Hoa chat Silicones
– Hoa chat sinh hoc
– Hoa chat so che mu cao su
– Hoa chat Soda ash light
– Hoa chat Sodium Hydrosulfite
– Hoa chat Sodium Metabisulfate
– Hoa chat Styrene Acrylic
– Hoa chat su dung cho nganh co khi
– Hoa chat tach dau Nalco
– Hoa chat tach dau
– Hoa chat tach son trong xu ly nuoc thai Nalco
– Hoa Chat Tang Trong Cho Ca
– Hoa chat tay dau mo
– Hoa chat tay muoi than
– Hoa Chat Tay Rong Reu
– Hoa chat tay rua cau can
– Hoa chat tay rua dong co mo to dien
– Hoa chat tay rua sinh han gio
– Hoa chat tay rua
– Hoa chat thi nghiem
– Hoa chat thu dong
– Hoa chat thuc pham
– Hoa chat thuy tinh gom su
– Hoa chat tinh khiet nhap khau
– Hoa chat tinh khiet san xuat tai Viet Nam
– Hoa chat tinh khiet
– Hoa chat TITAN DIOXIT R706, R902, KA100, A101
– Hoa chat tru moi
– Hoa Chat Va Bot Nganh Gom Su
– Hoa chat vi sinh
– Hoa chat Vilnyl Acetate
– Hoa chat Vinyl Acetate Homopolymer
– Hoa chat vo co
– Hoa chat Waterstop RX 101
– Hoa chat xi ma
– Hoa chat xu ly be mat go
– Hoa chat xu ly be mat kim loai H2SO4
– Hoa chat xu ly be mat kim loai HCL
– Hoa chat xu ly be mat kim loai HNO3
– Hoa chat xu ly be mat kim loai NAOH vay
– Hoa chat xu ly be mat kim loai NH4CL
– Hoa chat xu ly be mat kim loai NISO4
– Hoa chat xu ly be mat kim loai
– Hoa chat xu ly be mat ton ma kem, ton ma mau
– Hoa chat xu ly cho chiller
– Hoa chat xu ly cho noi hoi
– Hoa chat xu ly cho pha cau
– Hoa chat xu ly cho tay rua duong ong
– Hoa chat xu ly cho thap giai nhiet
– Hoa chat xu ly dau loang
– Hoa chat xu ly dau tran
– Hoa chat xu ly lo hoi
– Hoa chat xu ly nuoc noi hoi
– Hoa chat xu ly, bao quan go cao su xuat khau
– Hoa chat ZnCl2
– Hoa chat ZnO
– Hoa Chat
– Hoa My Pham
– Hop chat chong dinh khuon dang nuoc FK-5
– Hop chat danh bong khuon cong nang cao FK-1
– Hop chat danh bong khuon Light buff FK-3
– Hop chat danh bong khuon Medium Cut FK-2
– Hop chat dien day khuon Mold sealer FK-4
– Hydro Peoxyt
– Hydrogen Peroxide (H2O2) 50%
– Hyrogen Peroxy
– In Vai Hoa
– Iso Butanol
– Iso Phorone
– Iso propyl alchohol (IPA)
– Kem sulfate ky thuat
– Keo PVAC
– Krytox
– Latex Polymers
– Mang quan hang
– Margarine
– MCC – Avicel
– MCP-Mono Calcium Phosphate
– Men Ruou
– Methanol
– Methyl Ethyl Kentone (MEK)
– Methyl Isobutyl Ketone (MIBK)
– Mono-Ethylene Glycol
– N – Butanol
– Natri cacbonat
– Natri Clorua
– Natri hydroxyt 96%
– Natri hydroxyt 98%
– Natri hydroxyt 99%
– Natri hypoclorit NaOCl
– Natri Metabisunfit
– Natri photphat 98%
– Natri Thiosunfat ky thuat
– Natri thyo sunfat
– Nhom sunfat
– Nhu cam quang
– Nhua duong xa
– Nhua ky thuat Crastin PBT
– Nhua ky thuat Delrin POM
– Nhua ky thuat DuPont TM ETPV
– Nhua ky thuat Elvamide PA
– Nhua ky thuat Hytrel TPC-ET
– Nhua ky thuat Minlon PA
– Nhua ky thuat Rynite PET
– Nhua ky thuat Thermx PCT
– Nhua ky thuat Zenite LCP
– Nhua ky thuat Zytel HTN
– Nhua ky thuat Zytel PA
– Nuoc Mat May GALOLORE
– Nuoc Mat May NUSO
– Nuoc Mat May Ultimate Speed
– Oxit kem, Oxit sat, than den
– Oxit titan cho nhua PVC
– Phen ( Al2(SO4)3.18H20 )
– Phen nhom
– Phim Dan Kinh Giam Nong, Giam Choi
– Phosphate hoa be mat kim loai
– Phot Pho Vang
– Phu gia chat ket dinh
– Phu gia HCA
– Phu gia nganh dau khi
– Phu gia nganh nhua
– Phu gia silicone dung cho varnish go, son
– Phu gia Stearate
– Phu gia va chat tay rua nganh ma
– Phu Gia Xay Dung
– Phu gia xi ma
– PM Solvent
– Poly Aluminium Chloride (PAC)
– Polyme
– Polymers cong nghiep DPO
– Polymers cong nghiep Elvaloy
– Polymers cong nghiep Elvanol
– Polymers cong nghiep Elvax
– Polymers cong nghiep Fusabond
– Polymers cong nghiep Nano Surlyn
– Polymers cong nghiep Surlyn
– Polymers cong nghiep Vamax
– Polyurea chong mai mon cho gieng dau
– Polyurea chong mai mon cho kho lanh
– Polyurea chong tham
– Polyurethane foam
– PU CTU 100A/100B
– PU CTU-100
– PU RF-501
– San Pham Giay
– Sap chong Ozon cho cao su
– Sat III Clorua
– Silicon CTS-209
– Silicon PVC-61
– Silicon RTV-1856
– Silicon RTV-626
– Silicon RTV-693
– Silicon RTV-828
– Silicon RTV-898
– Silicon RTV=928
– Silicon SA-3353A
– Silicon tach khuon
– Silicone chong tham SK, WSK, SO, WO cho gom, gach, be tong
– Silicone dau, nhu
– Silicone Rubber RTV-2
– Sodium Hydrosulphite
– Sodium Hydroxyde (NaOH) 32% – 45% – 50% – 99%
– Sodium Hypoclorite (NaOCl) 10%
– Soi Cellulose cho nganh son, bot tret, vua, be tong
– Son sua chua o to
– Son tren nen nhua
– Son Va Xi Ma
– Suc Bec Xang, Dau
– Sunfat nhom
– Tay Nhuom
– Test nhanh an toan thuc pham
– Thiet bi nganh det
– Thiet bi thi nghiem hoa chat
– Tinh Bot San
– Tinh Bot
– Toluene
– Tui vo trung
– Vai may quan ao chong dan
– Vat lieu cach dien
– Vinyl Ester chiu hoa chat
– Vinyl Ester chiu lua
– Vinyl Ester chiu nhiet
– Vinyl Ester lop lot cho be tong
– Vinyl Ester lop lot cho kim loai
– Xang sinh hoc
– Xuat nhap khau hat mau, bot mau
– Xut kho NaOH
– Xylene
– Zonyl

Advertisements
Bài này đã được đăng trong Phân Loại Ngành Nghề. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s